Tag: Życie

Artysta.

Artysta

Artysta to człowiek, który próbuje stworzyć owoce za pomocą indywidualnych zdolności, osoba, która ma umiejętność do interpretowania duchowej materii i możliwość wydania świata niematerialnego na zewnątrz, świata istniejącego tylko w danej osobie i powstającego dzięki tej osobistości. Rzeczy niematerialne przekazane przez artystów to emocje, wyobrażenia ideału, piękna, sentyment chwili lub wzniosłość czasu. Artysta

Tagi: , , , , , , , ,

Wolność i Pokój.

Wolność i Pokój

Wolność i Pokój są połączeniem liberalizmu i konserwatyzmu. https://pl.wikipedia.org/wiki/Liberalizm ideologia i kierunek polityczny, według którego wolność jest nadrzędną wartością https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/konserwatyzm;3925186.html postawa, którą charakteryzuje przywiązanie do istniejącego, zakorzenionego w tradycji stanu rzeczy oraz niechętny stosunek do gwałtownych zmian i nowości; Liberałowie charakteryzują się tym, że wolność jest dla nich nadrzędną wartością

Tagi: , , , , , , , , ,

Ideologia Teologiczna.

Ideologia Teologiczna

Ideologia Teologiczna jest szerokim zbiorem wiedzy, który możemy wybrać, aby kształtować nasz światopogląd. Można również wybrać inne schematy podejścia do życia. Będą one kształtować naszą rzeczywistość oraz to, co po nas zostanie. Ideologia to jest również myślenie podświadome, nasze podejście do życia i zrozumienie świata wokół nas.

Tagi: , , , , , , , ,

Pierwsze kroki.

Pierwsze kroki Swięty Mikołaj

Pierwsze kroki w życiu duchowym są bardzo fajne, ponieważ w miarę łatwo o łaskę i spełnienie. Wiara polega na realizacji czynów wielkich. Boga cieszy, kiedy może dawać Dużo, jednak dostać dużo, trzeba się odpowiednio napracować. Zacznijmy od początku. Wiesz już coś o Bogu lub już masz za sobą

Tagi: , , , , , , , ,

Modlitwa.

Modlitwa Maria

Szukając definicji na różnych stronach internetowych, można znaleźć jedną najbardziej ogólną: Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem. (https://sjp.pwn.pl/slowniki/modlitwa.html) zwracanie się do Boga, (https://wypracowania24.pl/religia/1988/modlitwa-czym-jest-modlitwa?strona=2) W potocznym znaczeniu modlitwa jest rozmową z Bogiem, (https://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa_w_chrze%C5%9Bcija%C5%84stwie) dla chrześcijan wierzących w istnienie Boga osobowego modlitwa jest to rozmowa z Nim,

Tagi: , , , , ,

Duch.

Duch

Duch jest to coś niematerialnego, w naszym świecie jest to myśl. Jeżeli jedna myśl, bez organizmu żywego, nie może się urzeczywistnić, to wpływu na świat materialny nie ma żadnego. Każdy żyjący organizm ma już w sobie myśl, od samego początku stworzenia. Nawet ziarenko jakiejkolwiek rośliny! Ponieważ: (https://pl.wikipedia.org/wiki/My%C5%9Blenie) Myślenie może być

Tagi: , , , , ,

Teologia.

Teologia Król Dawid

Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) słowotwórczo to “Nauka o Bogu.” Teologia jest zbiorem książek, modlitw, autobiografii i biografii wielkich ludzi, osiągnięć cywilizacyjnych oraz jednostkowych. Cały ten obszerny temat ma jeden wspólny mianownik: “BÓG” https://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia “Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych

Tagi: , , , ,
Top