Tag: Teologia

Argument Teologiczny.

Argument Teologiczny Pismo Święte

Argument Teologiczny jest paradygmatem, ale powstałym na niepodważalnym fundamencie. https://pl.wikipedia.org/wiki/Paradygmat to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki. Podstawy nauki Teologicznej wywodzą się z Pisma Świętego. Biblia jest fundamentem wiary oraz całej wiedzy o BOGU. BÓG objawił swoją osobę, swój wpływ na świat poprzez ludzi, którzy z nim obcowali.

Tagi: , , , , ,

Duch.

Duch

Duch jest to coś niematerialnego, w naszym świecie jest to myśl. Jeżeli jedna myśl, bez organizmu żywego, nie może się urzeczywistnić, to wpływu na świat materialny nie ma żadnego. Każdy żyjący organizm ma już w sobie myśl, od samego początku stworzenia. Nawet ziarenko jakiejkolwiek rośliny! Ponieważ: (https://pl.wikipedia.org/wiki/My%C5%9Blenie) Myślenie może być

Tagi: , , , , ,

Teologia.

Teologia Król Dawid

Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) słowotwórczo to “Nauka o Bogu.” Teologia jest zbiorem książek, modlitw, autobiografii i biografii wielkich ludzi, osiągnięć cywilizacyjnych oraz jednostkowych. Cały ten obszerny temat ma jeden wspólny mianownik: “BÓG” https://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia “Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych

Tagi: , , , ,

Rozwój duchowy.

Rozwój duchowy

Rozwój duchowy to poznawanie Boga oraz coraz bliższe obcowanie z nim. Jest to kwestia bardzo indywidualna dla każdego człowieka, ponieważ jest to relacja. Głównym jej celem jest dostanie się do nieba. Nasz rozwój duchowy jest potrzebny również do szczęśliwego życia, ponieważ daje nam sprecyzowany sposób myślenia. Dzięki

Tagi: , , , , , , , ,

Mistyka.

Mistyka

Mistyka w chrześcijaństwie – droga duchowa człowieka do osiągnięcia, poprzez wiarę, bezpośredniego spotkania z Bogiem już w życiu doczesnym oraz samo spotkanie z Bogiem, jako zwieńczenie tej drogi, nazywane zjednoczeniem mistycznym (łac.) unio mystica. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistyka_chrze%C5%9Bcija%C5%84ska) Mistycyzm – wieloznaczny termin opisujący doświadczenie religijne, polegające na bezpośredniej, czyli niezależnej od rytuałów

Tagi: , , , , ,
Top