Ideologia.

Ideologia.
Temat bardzo ważny dla każdego człowieka, ponieważ “Ideologia” to zbiór wiedzy, według której każdy z nas podejmuje decyzje, określone zasady, których przestrzegamy oraz których się trzymamy w celu ich spełnienia.
https://sjp.pwn.pl/slowniki/ideologia.html ideologia – “system poglądów, idei, pojęć jednostki lub grupy ludzi”

Sposób naszego zachowania się może zostać wyregulowany, ogładzony, ustabilizowany, jeżeli będziemy tego chcieli. Wola każdego człowieka jest wolna! Każdy z nas decyduje codziennie o swoim życiu. Możemy zrobić wszystko, na co mamy tylko ochotę.
Według faktu jakim jest wolna wola można śmiało powiedzieć, że “fatum” nie istnieje.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fatum Fatum ciążące nad człowiekiem ograniczało ramy jego wolnej woli, kierując skutki działań w jednym tylko, zgubnym kierunku.

Wolny wybór” to nie tylko łaska, ale również pułapka. Świat wokół nas ma już określone ramy: historię, która kształtowała się przed naszymi narodzinami, państwa, które powstały, religie o różnych etymologiach, światopoglądy, według których żyli ludzie. Trzeba zwrócić uwagę również na to, że cały czas dalej się rozwijamy i co raz to nowe Idee stają się dla nas najbardziej w danej chwili pożądane.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Idea niematerialny byt, który nie jest nam bezpośrednio dany.
Idea to jedna myśl przewodnia.

Trzeba się zastanowić, jaki jest twój cel postępowania. Pytanie, na jakie musisz odpowiedzieć, to: Co chcę osiągnąć?

Wielu ludzi nie interesuje się tym problemem, ponieważ skupiają się na zarabianiu, wychowywaniu dzieci, cieszeniem się życiem na różne sposoby.
Mimo tego mamy określone zdania w poszczególnych obszarach działalności dotyczące problemów, z którymi mimowolnie musimy się spotykać. Podchodzi się do nich impulsywnie, bo są inne sprawy na głowie, dlatego są ludzie, którzy zajmują się problematyką wyższą i z tego czerpią zyski. Tak zarabiają na życie.
Jest to dobre, ponieważ każdy zajmuje się tym, na co ma ochotę i co umie robić.
Oznacza to, że możemy zaufać danej grupie ludzi (Np. partii politycznej), jeżeli dany impuls prowadzi nas do podobnych przekonań, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że to ugrupowanie osób może nie działać na ślepo, tylko ma za sobą szerszy tok myślenia.

Szerszy tok myślenia to właśnie Ideologia.
Wygląda to tak, że te grupy ludzi, które wywołują wpływ na życie społeczeństwa, są zbiorem wielu osób z różnymi umiejętnościami (wyszkolenia, zadania do wykonania, itd.), ale łączy je podobny schemat wartości, coś, co jest dla nich wspólną wytyczną działania, np. dalekosiężny plan do zrealizowania.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Doktryna System działania, myślenia.

Każdy żyjący człowiek reprezentuje sobą, swoim istnieniem własny Sposób myślenia.
Brak określenia siebie to: https://sjp.pwn.pl/sjp/oportunista;2569848 oportunista – “człowiek bez zasad, przystosowujący się do okoliczności dla doraźnych osobistych korzyści”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oportunizm Także ugodowość i uchylanie się od walki
Najgorsze u oportunistów jest to, że łatwo jest nimi manipulować.

Demokracja daje społeczeństwu możliwości wyboru danego nurtu Ideowego, który będzie realizowany. Konsekwencja to nie tylko chwila, ale również ciężka praca, bardzo często przeciwko trudnością.
Tutaj właśnie powstaje kwestia nie tylko codziennego bytowania (jedzenie, ubranie, spanie), ale właśnie wizji przyszłości, którą chcemy zrealizować. Następuje pytanie: Co jest moją motywacją?

Trudności spotykane na drodze do szczęścia są normalną rzeczą. Również cieszy nas przezwyciężanie problemów. Zwróć jednak uwagę, że podczas nieszczęścia wcale nie jest łatwo – depresja, niezaspokojenie, chęci porzucenia wszystkiego i złe samopoczucie. Wszelkie problemy są nieodłączną częścią naszego życia, dlatego musisz czerpać siłę do dalszego działania.

Ideologia to szeroki zbiór wiedzy dotyczący: Celu działania, sposobu realizacji i przede wszystkim utrwalenia jednostki.

Utrwalanie się jest najważniejszą czynnością potrzebną do przetrwania.
Bez promowania danego toku myślowego, koncepcji, owoców pracy dana Idea zniknie. To ma się tak samo do społeczeństwa oraz jednostki. Brak akcentowania korzyści lub chociażby realnych wpływów na świat płynących z danej Ideologi zakończy się jej zachwianiem.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Globalizacja “kształtowanie się ładu światowego”
Globalizacja jest procesem, który działa samoczynnie i powoli sam się realizuje. Nie da się zatrzymać globalizacji, ale to dobrze, ponieważ jest korzystna chociażby dla pokoju na świecie. Problem, jaki stoi przed “zbliżenia w tym zakresie między państwami, narodami, ludźmi całego świata.” To różny sposób myślenia, który z definicji przeczy ujednoliceniu, czyli Globalizacji.

Musimy wybrać Ideologie, która nas zjednoczy!


Ideologia

Tagi: , , , , ,

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o