Artysta.

Artysta

Artysta to człowiek, który próbuje stworzyć owoce za pomocą indywidualnych zdolności, osoba, która ma umiejętność do interpretowania duchowej materii i możliwość wydania świata niematerialnego na zewnątrz, świata istniejącego tylko w danej osobie i powstającego dzięki tej osobistości. Rzeczy niematerialne przekazane przez artystów to emocje, wyobrażenia ideału, piękna, sentyment chwili lub wzniosłość czasu.

Artysta jest narzędziem, człowiekiem wybranym czasami z milionów ludzi. Jego możliwości są odwzorowaniem myśli i uczuć tysięcy. Artysta jest takim medium.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , , , , ,

Wolność i Pokój.

Wolność i Pokój

Wolność i Pokój są połączeniem liberalizmu i konserwatyzmu.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liberalizm ideologia i kierunek polityczny, według którego wolność jest nadrzędną wartością
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/konserwatyzm;3925186.html postawa, którą charakteryzuje przywiązanie do istniejącego, zakorzenionego w tradycji stanu rzeczy oraz niechętny stosunek do gwałtownych zmian i nowości;

Liberałowie charakteryzują się tym, że wolność jest dla nich nadrzędną wartością i poczynania jednostki są jej indywidualną sprawą. Problem polega na tym, że taka wolność eliminuje dyscyplinę, lojalność, karność.
Wolności bezwzględnej nie da się scharakteryzować, ponieważ każdy może ją inaczej pojmować. Taka wolność bez ogłady niszczy relacje międzyludzkie, wprowadza chaos i sprawia, że stajemy się dla siebie obcy. Nie mamy wspólnych wartości poza tą wolnością i również przez nią kłócimy się ze sobą. Liberalizm jest takim wizerunkiem chęci zmiany. Uosabia potrzebę wprowadzenia czegoś nowego.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , , , , , ,

Ideologia Teologiczna.

Ideologia Teologiczna

Ideologia Teologiczna jest szerokim zbiorem wiedzy, który możemy wybrać, aby kształtować nasz światopogląd. Można również wybrać inne schematy podejścia do życia. Będą one kształtować naszą rzeczywistość oraz to, co po nas zostanie.

Ideologia to jest również myślenie podświadome, nasze podejście do życia i zrozumienie świata wokół nas. Nie trzeba się nad tym zastanawiać, ponieważ Ideologia wpajana naszym rodzicom, ich rodzicom, pradziadkom. Jest przekazana nam w czasie wychowania.
Kształtowanie podświadomości wymaga czasu, dużo czasu, dlatego zmiany w zachowaniu wymagają cierpliwości.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , , , , ,

Ideologia.

Ideologia

Ideologia.
Temat bardzo ważny dla każdego człowieka, ponieważ “Ideologia” to zbiór wiedzy, według której każdy z nas podejmuje decyzje, określone zasady, których przestrzegamy oraz których się trzymamy w celu ich spełnienia.
https://sjp.pwn.pl/slowniki/ideologia.html ideologia – “system poglądów, idei, pojęć jednostki lub grupy ludzi”

Sposób naszego zachowania się może zostać wyregulowany, ogładzony, ustabilizowany, jeżeli będziemy tego chcieli. Wola każdego człowieka jest wolna! Każdy z nas decyduje codziennie o swoim życiu. Możemy zrobić wszystko, na co mamy tylko ochotę.
Według faktu jakim jest wolna wola można śmiało powiedzieć, że “fatum” nie istnieje.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fatum Fatum ciążące nad człowiekiem ograniczało ramy jego wolnej woli, kierując skutki działań w jednym tylko, zgubnym kierunku.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , ,

Argument Teologiczny.

Argument Teologiczny Pismo Święte

Argument Teologiczny jest paradygmatem, ale powstałym na niepodważalnym fundamencie.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paradygmat to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki.

Podstawy nauki Teologicznej wywodzą się z Pisma Świętego. Biblia jest fundamentem wiary oraz całej wiedzy o BOGU. BÓG objawił swoją osobę, swój wpływ na świat poprzez ludzi, którzy z nim obcowali. BIBLIA jest niepodważalnym dowodem na istnienie BOGA.

Argument Teologiczny wywodzi się bezpośrednio z Pisma Świętego lub pośrednio z przyczyn następstw rozwoju wiedzy.
Argument jest uzasadnieniem danego toku myślowego lub postępowania.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , ,

Pierwsze kroki.

Pierwsze kroki Swięty Mikołaj

Pierwsze kroki w życiu duchowym są bardzo fajne, ponieważ w miarę łatwo o łaskę i spełnienie. Wiara polega na realizacji czynów wielkich. Boga cieszy, kiedy może dawać Dużo, jednak dostać dużo, trzeba się odpowiednio napracować.

Zacznijmy od początku.
Wiesz już coś o Bogu lub już masz za sobą długą praktykę obcowania albo nie wiesz nic.

Twoje życie polega na realizowaniu swoich własnych planów i zachcianek.
Dobrze, bo przecież BÓG również chce dla ciebie wszystkiego, co najlepsze, czyli -wnioskując- Ty oraz Bóg myślicie nad tym samym, tj. żeby wyciągnąć możliwie najlepsze owoce z własnej pracy. Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , , , , ,

Chrześcijaństwo.

Chrześcijaństwo Jezus Chrystus

Chrześcijaństwo jako religia to nie jest tylko kult, modlitwy i obrzędy, które mają dać nam jakieś “owoce” w przyszłości. Bóg nie jest tylko po to, żeby nas sądzić po śmierci, ale również za życia! Wiara to znaczy, wiedza.
Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy (Hbr 11, 1). Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , , , , ,

Modlitwa.

Modlitwa Maria

Szukając definicji na różnych stronach internetowych, można znaleźć jedną najbardziej ogólną:
Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem.
(https://sjp.pwn.pl/slowniki/modlitwa.html) zwracanie się do Boga,
(https://wypracowania24.pl/religia/1988/modlitwa-czym-jest-modlitwa?strona=2) W potocznym znaczeniu modlitwa jest rozmową z Bogiem,
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa_w_chrze%C5%9Bcija%C5%84stwie) dla chrześcijan wierzących w istnienie Boga osobowego modlitwa jest to rozmowa z Nim,

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , ,

Duch.

Duch

Duch jest to coś niematerialnego, w naszym świecie jest to myśl.
Jeżeli jedna myśl, bez organizmu żywego, nie może się urzeczywistnić, to wpływu na świat materialny nie ma żadnego.

Każdy żyjący organizm ma już w sobie myśl, od samego początku stworzenia. Nawet ziarenko jakiejkolwiek rośliny!
Ponieważ:
(https://pl.wikipedia.org/wiki/My%C5%9Blenie) Myślenie może być pojmowane również jako ruch świadomości oraz skupienia i koncentracji.
Wszystko co zostało stworzone, wraz z początkiem własnego ciała. Ma nieodłącznie, powiązany ze sobą proces który nazywa się myśleniem. Udowadnia to, że zbiór myśli jest duszą. Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , ,

Teologia.

Teologia Król Dawid

Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”)
słowotwórczo to “Nauka o Bogu.”

Teologia jest zbiorem książek, modlitw, autobiografii i biografii wielkich ludzi, osiągnięć cywilizacyjnych oraz jednostkowych.
Cały ten obszerny temat ma jeden wspólny mianownik: “BÓG”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia “Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy łac. fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia

Jeśli zdarzy się jakiś wypadek, nieszczęście, szukam zrozumienia, dlaczego tak się stało.
Poszukuje odpowiedzi, jak mam dalej żyć? Jak wszystko pozmieniać lub zacząć od początku? Co zrobić, żeby mi BÓG pomógł? Czytaj więcej ›

Tagi: , , , ,

Rozwój duchowy.

Rozwój duchowy

Rozwój duchowy to poznawanie Boga oraz coraz bliższe obcowanie z nim.
Jest to kwestia bardzo indywidualna dla każdego człowieka, ponieważ jest to relacja.

Głównym jej celem jest dostanie się do nieba.

Nasz rozwój duchowy jest potrzebny również do szczęśliwego życia, ponieważ daje nam sprecyzowany sposób myślenia.
Dzięki niemu łatwiej podejmujemy decyzje oraz wiemy, jak należy działać. Czasem wraz z rozwojem dostajemy to wszystko w postaci łaski.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , , , , ,

Mistyka.

Mistyka

Mistyka w chrześcijaństwie – droga duchowa człowieka do osiągnięcia, poprzez wiarę, bezpośredniego spotkania z Bogiem już w życiu doczesnym oraz samo spotkanie z Bogiem, jako zwieńczenie tej drogi, nazywane zjednoczeniem mistycznym (łac.) unio mystica. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistyka_chrze%C5%9Bcija%C5%84ska)

Mistycyzm – wieloznaczny termin opisujący doświadczenie religijne, polegające na bezpośredniej, czyli niezależnej od rytuałów i obrzędów, relacji człowieka z rzeczywistością pozamaterialną, (https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistycyzm)

Mistyka jest to termin, który oznacza – rozwój duchowy.
Nie ma tu żadnej dwu znaczności ani ukrytych haczyków.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , ,
Top