Argument Teologiczny.

Argument Teologiczny jest paradygmatem, ale powstałym na niepodważalnym fundamencie.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paradygmat to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki.

Podstawy nauki Teologicznej wywodzą się z Pisma Świętego. Biblia jest fundamentem wiary oraz całej wiedzy o BOGU. BÓG objawił swoją osobę, swój wpływ na świat poprzez ludzi, którzy z nim obcowali. BIBLIA jest niepodważalnym dowodem na istnienie BOGA.

Argument Teologiczny wywodzi się bezpośrednio z Pisma Świętego lub pośrednio z przyczyn następstw rozwoju wiedzy.
Argument jest uzasadnieniem danego toku myślowego lub postępowania.

Dobrze jeżeli wywód teologiczny ma za sobą cytat z Biblii. Jest to dodatkowy argument za uzasadnieniem danego sposobu myślenia.
Np: (Mt 24:35) “Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.”

Interpretacja słów samego Mistrza może się różnić.
Ponieważ: (Mt 18:18)Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.”
(Mt 18:19) “I powiadam wam: Jeśli dwóch z was zgodnie o coś poprosi na ziemi, Ojciec mój w niebie da im.”
(Mt 18:20) “A gdzie dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, tam Ja jestem pośród nich.”

Każdy jest w stanie zrozumieć te słowa.
Zostały one udowodnione również w praktyce.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_schizma_wschodnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_osiemdziesi%C4%99cioletnia
Jeżeli nie przekonuje was schizma, pomimo że oba kościoły dalej istnieją i się rozwijają, także różnie, następny argument jest jeszcze bardziej treściwy, ponieważ reformacja na samym początku była bardzo prześladowana. 80 lat wojny i pomimo przeciwności ten kościół przetrwał. Nie mogłoby być inaczej, gdyby nie wola samego Pana.
Ponieważ:
(J 15:1) “Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój Ojciec jest ogrodnikiem.”
(J 15:2) “Każdą latorośl we mnie, która nie przynosi owocu, odcina. Każda zaś, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przyniosła więcej owocu.”

Wywody, które przytoczyłem, pokazują że tak naprawdę jesteśmy tylko narzędziami w rękach Boga.  On sam rozwija nas lub odcina, jeżeli mu się dane owoce nie podobają.
(Mt 7:19) “Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.”

Dlatego każdy nurt Chrześcijański, według moich argumentów, jest dobry.
Natomiast również każdy nurt Chrześcijański może podważyć moją argumentacje oraz odrzucić, nazywając mnie heretykiem. To też jest możliwe.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dogmat interpretacja jest ściśle określona przez Kościół.
Ponieważ zostaliśmy stworzeni do różnych celów, każdy z nas ma inne talenty oraz może być inaczej prowadzony przez Pana.
Jaki jest cel, wie tylko On.
(Mt 28:18) “A Jezus powiedział im:
– Otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi.”

Dla nas, ludzi, wiąże się to z nieograniczoną wolnością, ponieważ każdy ma dostęp do Pisma Świętego oraz dzięki zawartym w nim słowom może dojść do nowych wniosków, spróbować przełamać bariery, natomiast rezultat, czyli efekt, oraz przetrwanie, zależy tylko i wyłącznie od Pana.
(Mt 7:21) “Nie każdy, kto mówi do Mnie: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego,
ale ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie.”

Dlatego Teologia, to nie jest łatwy temat. Relacja z Bogiem jest poważną kwestią i nie każdemu będzie dane przetrwać. Jak rozważyć, czy nasze działanie jest dobre?
(Mt 7:16) “Rozpoznacie ich po owocach:
Czyż zbiera się winogrona z ostu, a figi z ciernia?

Podsumowując:

Argument Teologiczny jest to uzasadnienie swojego wywodu zawierające dowód pochodzenia myśli, najlepiej z Pisma Świętego.

Stary i Nowy Testament to w całości BIBLIA – zbiór Pism z różnych epok dających nieograniczone możliwości intelektualnego rozwoju. Interpretacja jest indywidualną kwestią, oraz może się przerodzić w ogromny kult.
(Wj 3:15) “I dalej mówił Bóg do Mojżesza:
– Tak powiesz do synów Izraela: TEN KTÓRY JEST, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba posłał mnie do was. Takie ma być moje Imię na zawsze, takie upamiętnienie mojej [Osoby] z pokolenia w pokolenie.”


Argument Teologiczny Pismo Święte

Tagi: , , , , ,

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o