Argument Teologiczny.

Argument Teologiczny jest paradygmatem, ale powstałym na niepodważalnym fundamencie.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paradygmat to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki.

Podstawy nauki Teologicznej wywodzą się z Pisma Świętego. Biblia jest fundamentem wiary oraz całej wiedzy o BOGU. BÓG objawił swoją osobę, swój wpływ na świat poprzez ludzi, którzy z nim obcowali. BIBLIA jest niepodważalnym dowodem na istnienie BOGA.
Argument Teologiczny wywodzi się bezpośrednio z Pisma Świętego lub pośrednio z przyczyn następstw rozwoju wiedzy.
Argument jest uzasadnieniem danego toku myślowego lub postępowania.

Dobrze jeżeli wywód teologiczny ma za sobą cytat z Biblii. Jest to dodatkowy argument za uzasadnieniem danego sposobu myślenia.
Np: (Mt 24:35) “Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.”
Interpretacja słów samego Mistrza może się różnić.
Ponieważ: (Mt 18:18-20)Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I powiadam wam: Jeśli dwóch z was zgodnie o coś poprosi na ziemi, Ojciec mój w niebie da im. A gdzie dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, tam Ja jestem pośród nich.”

Każdy jest w stanie zrozumieć te słowa.
Zostały one udowodnione również w praktyce.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_schizma_wschodnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_osiemdziesi%C4%99cioletnia
Jeżeli nie przekonuje was schizma, pomimo że oba kościoły dalej istnieją i się rozwijają, także różnie, następny argument jest jeszcze bardziej treściwy, ponieważ reformacja na samym początku była bardzo prześladowana. 80 lat wojny i pomimo przeciwności ten kościół przetrwał. Nie mogłoby być inaczej, gdyby nie wola samego Pana.
Ponieważ:
(J 15:1-2) “Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój Ojciec jest ogrodnikiem. Każdą latorośl we mnie, która nie przynosi owocu, odcina. Każda zaś, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przyniosła więcej owocu.”

Wywody, które przytoczyłem, pokazują że tak naprawdę jesteśmy tylko narzędziami w rękach Boga.  On sam rozwija nas lub odcina, jeżeli mu się dane owoce nie podobają.
(Mt 7:19) “Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.”

Dlatego każdy nurt Chrześcijański, według moich argumentów, jest dobry.
Natomiast również każdy nurt Chrześcijański może podważyć moją argumentacje oraz odrzucić, nazywając mnie heretykiem. To też jest możliwe.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dogmat interpretacja jest ściśle określona przez Kościół.
Ponieważ zostaliśmy stworzeni do różnych celów, każdy z nas ma inne talenty oraz może być inaczej prowadzony przez Pana.
Jaki jest cel, wie tylko On.
(Mt 28:18) “A Jezus powiedział im:
– Otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi.”

Dla nas, ludzi, wiąże się to z nieograniczoną wolnością, ponieważ każdy ma dostęp do Pisma Świętego oraz dzięki zawartym w nim słowom może dojść do nowych wniosków, spróbować przełamać bariery, natomiast rezultat, czyli efekt, oraz przetrwanie, zależy tylko i wyłącznie od Pana.
(Mt 7:21) “Nie każdy, kto mówi do Mnie: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego,
ale ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie.”

Dlatego Teologia, to nie jest łatwy temat. Relacja z Bogiem jest poważną kwestią i nie każdemu będzie dane przetrwać. Jak rozważyć, czy nasze działanie jest dobre?
(Mt 7:16) “Rozpoznacie ich po owocach:
Czyż zbiera się winogrona z ostu, a figi z ciernia?

Podsumowując:

Argument Teologiczny jest to uzasadnienie swojego wywodu zawierające dowód pochodzenia myśli, najlepiej z Pisma Świętego.

Stary i Nowy Testament to w całości BIBLIA – zbiór Pism z różnych epok dających nieograniczone możliwości intelektualnego rozwoju. Interpretacja jest indywidualną kwestią, oraz może się przerodzić w ogromny kult.
(Wj 3:15) “I dalej mówił Bóg do Mojżesza:
– Tak powiesz do synów Izraela: TEN KTÓRY JEST, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba posłał mnie do was. Takie ma być moje Imię na zawsze, takie upamiętnienie mojej [Osoby] z pokolenia w pokolenie.”


Argument Teologiczny Pismo Święte

Tagi: , , , , ,

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o